.
Uw dier

NATUURLIJK EN BIOLOGISCH HET BESTE

IN EEN DUURZAAM EN RECYCLEBAAR JASJE

BIOFOOD, onderdeel van BF®Petfood, is het eerste Petfood bedrijf in de BeNeLux en 1 van de eerste Petfood bedrijven in Europa, van natuurlijke en biologisch diervoeding voor hond en kat
met recyclebare plastic verpakkingen (Maart 2020).


Nederlandse topkwaliteit, natuurlijke en biologische petfood producten, recyclebare verpakkingen, duurzaam, lokale productie en kleine ecologische voetprint.

Naarmate de vraag rond het verminderen van plastic verpakkingen toeneemt, zijn consumenten op zoek naar duurzamere en recyclebare oplossingen en verpakkingen die aantrekkelijk zijn, om het voedsel voor huisdieren beter te onderscheiden. Lees: Driekwart wereldbevolking wil verbod op plastic voor eenmalig gebruik en 1 op de 3 consumenten wil meer betalen voor duurzame verpakking.

The EU Plastics Strategy published a goal for 100% of plastic packaging to be reused, recycled or composted by 2030, and many companies from producers to brand owners pledged their support to work towards this goal.

Eind 2008 werd door de Europese Unie (EU) met betrekking tot afvalstoffen, de Richtlijn 2008/98/EG ingevoerd, welke stelt dat in 2020 50% van het gemeentelijk afval en 70% van het bouw- en sloopafval hergebruikt of gerecycled dient te worden. Het gemiddelde recyclepercentage in de EU lag in 2013 op 39%, en groeide naar 45% in 2015. Dat er vrij veel grondstoffen worden ingezameld, betekent echter niet dat ook een groot deel van de gebruikte grondstoffen uit recyclage afkomstig is. In 2016 was slechts 12% van de door de industrie van de EU gebruikte grondstoffen afkomstig uit recyclage manier waarop ons afval tegenwoordig wordt ingezameld en verwerkt is voor een groot deel gericht op de recycling van de materialen. Nederlanders recyclen slechts 54 procent van het recyclebare afval, met onduidelijkheid over de recyclebaarheid van verpakkingen als één van de voornaamste redenen.

De herziene richtlijnen leggen de lat hoger voor het recyclen van stedelijk en verpakkingsafval, terwijl het storten van stedelijk afval verder moet worden teruggedrongen. Tegen 2030 moet de helft minder voedsel worden verspild, en gevaarlijke afvalstoffen en bioafval afkomstig van huishoudens zullen afzonderlijk moeten worden ingezameld.

UPDATE Dec. 2022: De Europese Commissie heeft de verordening met betrekking verpakkingen en verpakkingsafval (Packaging and Packaging Waste) gepresenteerd. Het hoofddoel van deze verordening is om tegen 2040 per lidstaat per hoofd van de bevolking het verpakkingsafval met 15% te verminderen ten opzichte van 2018.

Het voorstel heeft 3 doelstellingen:

1. De productie van verpakkingsafval voorkomen. Door de hoeveelheid te verminderen, onnodige verpakkingen te beperken en oplossingen voor herbruikbare en navulbare verpakkingen te bevorderen.

2. Recycling van hoge kwaliteit. Alle verpakkingen op de EU-markt moeten in 2030 volledig recyclebaar zijn op een economisch haalbare manier. Om dit te bewerkstelligen worden er ontwerpcriteria voor verpakkingen geïntroduceerd.

3. De behoefte aan primaire natuurlijke hulpbronnen verminderen en een goed functionerende markt voor secundaire grondstoffen tot stand brengen. Gebruik van gerecyclede kunststoffen in verpakkingen wordt verhoogd door middel van bindende streefcijfers. Meer informatie vindt u hier.

Bij recycling worden de materialen van het afval gebruikt om weer iets nieuws van te maken. Wanneer afval recyclebaar is bespaart dit grondstoffen. Omdat door recycling nieuwe grondstoffen gecreëerd worden hoeven deze grondstoffen niet opnieuw geproduceerd te worden. Neem bijvoorbeeld de recycling van papier. Door van oud papier weer nieuw papier te maken hoeven er geen bomen gekapt te worden. Bij recycling van plastic hoeft er geen extra aardolie gebruikt te worden.

Geld besparen
Door je afval te scheiden en de recyclebare afvalstromen apart in te leveren (denk aan papier en pmd) verminder je de hoeveelheid restafval. Restafval is de duurste afvalstroom om te laten inzamelen. Daarnaast kun je andere (recyclebare) afvalstromen vaak gratis inleveren. Hoe kleiner je de afvalstroom restafval weet te houden, hoe beter.

Broeikas
Er is meer energie nodig voor het maken van nieuwe producten, dan voor recycling. Het is dus beter voor het broeikaseffect wanneer er veel gerecycled wordt.

Sommige afvalstromen zijn echter beter recyclebaar dan andere afvalstromen. Over het algemeen zijn textiel, glas, papier en plastic zeer goed te recyclen.

BF®Petfood “No waste” verpakkingen
Bij de start van het Friese bedrijf BIOFOOD Diervoeding BV op 27 september 1989 en sinds enkele jaren ook bekend onder BF®Petfood, werd door de toenmalige directeur Wiebe Bijlsma ingezet op natuurlijke ingrediënten, met als grondslag 'respect voor dier, natuur en milieu'. Dit was een vooruitziende blik. Steeds meer mensen met een hond en/of kat kiezen vanwege een groeiende bewustwording voor dier en milieu en een goede prijs-kwaliteitverhouding voor natuurlijke en biologische producten van BF®Petfood. De overgang naar recyclebare duurzame ‘no waste’ verpakkingen, sinds maart 2020, is dus een “natuurlijke” stap voor onze natuurlijke en biologische producten voor hond en kat. Hiermee is BF®Petfood het eerste petfood bedrijf in Nederland en in de BeNeLux van natuurlijke en biologisch diervoeding met recyclebare verpakkingen.

Onze nieuwe duurzame “No waste” verpakkingen zijn gemaakt van mono materiaal wat recyclebaar is (de Bio pouches uitgezonderd). Deze duurzame “No waste” blik, plastic en karton verpakkingen kunnen dus bij het ingezameld blik-, plastic- en/of papierafval.

Wat waar?
“De meeste gemeenten zamelen plastic, metalen verpakkingen (blik) en drinkpakken apart in voor recycling. Er zijn ook gemeenten waar je dit bij het restafval mag gooien. Nascheiden heet dat: dan gaat het restafval naar een fabriek die plastic, blik en drinkpakken uit het andere afval sorteert. Weet je niet zeker hoe het in jouw gemeente is geregeld? Check je gemeentewebsite.” Meer info hier. Over de diverse afvalstromen kunt u hier meer info vinden.

Indien het apart inzamelen in uw gemeente dus niet mogelijk is dan mag onze blik- en petfood (LDPE plastic) verpakkingen bij het restafval en vindt nascheiding, van recyclebaar en niet recyclebaar materiaal, plaats via ultramoderne sorteermachines in uw gemeente. Onze nieuwe vouwkarton verpakkingen (bonbons en tabletten) met FSC certificering kunnen voor recycling gewoon bij het oud papier en karton en worden in elke gemeente gescheiden en apart ingeleverd.

Let op! Vele petfood droogvoer zakken bestaan uit of meerdere soorten plastic of lijken geheel van papier maar bevatten plastic*. Deze beide opties zijn niet of slecht recyclebaar en belanden dus bij het restafval. Deze worden niet hergebruikt maar verbrand (co2 uitstoot)en zijn dus niet duurzaam. *Bio plastic, wat gemaakt wordt van plantaardige hernieuwbare bronnen, lijkt een duurzamere en composteerbare oplossing. Lijkt want er zitten echter nogal wat haken en ogen aan (bijv. landbouwgrond, watergebruik, kunstmest, bestrijdingsmiddelen, composteermachine e.d) waardoor we hier destijds niet voor hebben gekozen.

Recyclebaar
Wanneer is iets recyclebaar? Kort gezegd: als het geproduceerd is uit monomaterialen en/of indien het gescheiden wordt ingezameld.

Onze nieuwe BF®Petfood verpakkingen blik, plastic en vouwkarton zijn recyclebaar. Blik en plastic kunnen bij het PMD afval (plastic, metaal en drankkarton). Het vouwkarton kan bij het (oud) papier.

Indien dit in uw gemeente niet kan dan mag onze blik- en plastic (LDPE plastic) verpakking bij het restafval en vindt nascheiding, van recyclebaar en niet recyclebaar materiaal, plaats via ultramoderne sorteermachines in uw gemeente.

Plastic afval
Plastic (of kunststof) is een verzamelnaam voor vele soorten plastic. Het materiaal is geen natuurlijk maar een kunstmatig product (vaak gemaakt van aardolie) dat begin 1900 is uitgevonden. Hoewel er vrij veel plastic wordt ingezameld, is slechts een klein deel van het nieuwe plastic uit recycling afkomstig. Van de 2000 Kiloton kunststoffen die jaarlijks in Nederland worden geconsumeerd, is nog slechts circa 280 Kiloton afkomstig uit recycling, terwijl 1700 Kiloton bestaat uit nieuwe fossiele plastics. Dit betekent dat slechts 16% van alle afgedankte plastics opnieuw als plastic op de markt komt.

Als plastic niet gescheiden wordt van het restafval dan wordt het verbrand. Aangezien een groot deel van plastics giftig zijn, is verbranding schadelijk voor het milieu. Daarnaast zijn alle plastics gemaakt van aardolie niet biologisch afbreekbaar. Maar het voordeel is dat bepaalde soorten plastic eenvoudig en goed te recycleren is. Echter kan men alleen plastic recyclen als kunststoffen gescheiden van het restafval ingezameld worden. Omdat olie een fossiele brandstof is dat opraakt, worden er steeds meer plastics gemaakt van natuurlijke polymeren. Bijvoorbeeld polymeren uit aardappelen. Het voordeel is dat plastic dan wel biologisch afbreekbaar is. Helaas is dat plastic niet voor alles inzetbaar.

Petfood zakken
Vele petfood zakken bestaan uit of meerdere soorten plastic of lijken geheel van papier maar bevatten plastic vanwege de vetbarriere. Deze beide opties zijn niet recyclebaar en belanden dus bij het restafval. BF®Petfood heeft gezocht naar een duurzame oplossing en maakt als 1 van de weinige petfood fabrikanten in Europa gebruik van speciaal LDPE materiaal voor haar nieuwe “No waste” verpakkingen.

LDPE folie is goed te hergebruiken als grondstof. LDPE folie is namelijk een oliehoudend materiaal wat uitstekend te recycleren is. Nadat de LDPE folies ingezameld zijn, sorteren de afvalverwerkers de folies. Daarna worden de folies gewassen en gemalen. Uiteindelijk blijft er een granulaat over voor de kunststofindustrie.

LDPE wordt onder andere gebruikt voor o.a. flessen, verpakkingsfolie, zakken, pleisters, plastic tassen, binnenkant van kartonnen melkpakken, onderdelen van computers, zoals harde schijven.

SPI resin identificatie code systeem
Het SPI resin identificatie code systeem is een reeks herkenbare symbolen om het type polymeer van plastic te kunnen indentificeren. Het code systeem is in 1988 ontwikkeld door de SPI dat staat voor Society of the Plastics Industry. Het hoofddoel van de code reeks is om verschillende polymeren efficient te kunnen scheiden voor een zo effectief mogelijk recyclingsproces. Het code systeem bestaat uit de volgende codes ( zie afbeelding).

Karton
De BF®Petfood vouwkarton verpakkingen (bonbons en tabletten) met FSC certificering kunnen voor recycling gewoon bij het oud papier en karton in elke gemeente apart ingeleverd worden. Het FSC-systeem zorgt ervoor dat de bossen op onze wereld door middel van verantwoord bosbeheer behouden kunnen blijven. Met verantwoord bosbeheer doelt men op bescherming van het leefgebied van planten en dieren en respect voor de rechten van de lokale bevolking en bosarbeiders. Maar ook op hout oogsten en geld verdienen mét behoud van het bos. De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd.

“Ontbossing zorgt op jaarbasis voor 15% van de wereldwijde CO2-uitstoot en speelt dus een grote rol in klimaatverandering. Daarnaast is 80% van alle dieren op de wereld afhankelijk van het bos, evenals miljoenen mensen die in het bos leven of werken.”

Bossen zijn van levensbelang voor onze aarde! Het Wereld Natuur Fonds probeert deze te behouden door beschermde gebieden in te stellen. Hout is echter ook een duurzame grondstof mits afkomstig uit verantwoorde bronnen. Met de unieke aanpak van een gelijke stem voor de ecologische, sociale en economische belangen is het FSC-certificeringssysteem voor het WNF de beste manier om bossen verantwoord te beheren en zo het hout als grondstof te kunnen gebruiken. Koop je hout, papier of karton met dit keurmerk, dan zit je goed!

Blik
BF®Petfood blik verpakkingen zijn heel goed te recyclen. In veel gemeenten kun je metalen verpakkingen (bier- en frisdrankblikjes, soepblikken, aluminium schaaltjes) samen met het plastic inleveren. Metalen verpakkingen uit huishoudens komen terecht in twee materiaalstromen: restafval en PMD (plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons). Bedrijfsmatige metalen verpakkingen worden vaak eerst meerdere keren hergebruikt, waarna ze in een metaal-, PMD- of reststroom belanden. De metalen verpakkingen gaan met het restafval de verbrandingsoven in. Maar, metaal verbrandt niet. En dus kunnen afvalbedrijven het uit de as filteren: staal met magneten en aluminium met wervelstroomscheiders. Daarna wordt de grondstof, schroot, in hoogovens omgesmolten en krijgt het een nieuwe toepassing. Doordat metalen verpakkingen zo goed te sorteren zijn, kan deze materiaalsoort in hoge mate (95%) en oneindig vaak gerecycled worden.

Stickers
De gebruikte BF®Petfood stickers zijn of van papier, zoals bij de rawhide kluiven. Of de etiketten zijn passend bij de verpakking (flacons, potten beide PET 1 verpakkingen) waardoor het de juiste product combinatie heeft en het gescheiden ingezameld kan worden of dat ultramoderne sorteermachine bij uw gemeente via nascheiding er voor zorgt dat de verpakking gerecycled kan worden.

Binnen het bedrijf voeren we een duurzaamheidsbeleid wat past bij onze natuurlijke en biologische producten voor hond en kat. Bijv. karton en plastic wat speciaal wordt opgehaald en voor nieuwe doeleinden wordt hergebruikt en het verstrekken en gebruik van papierendraagtasjes voor de detailhandel en honden- en kattenclubevenementen.

Naast de voordelen van onze natuurlijke en biologische BF®Petfood producten voor hond en kat, zoals Nederlandse kwaliteit, smaakvol, puur, (h) eerlijk en gezond en geen chemische toevoegingen onderstrepen duurzame en recyclebare verpakkingen…..……

BF®Petfood, beter voor natuur, dier en milieu.

Meer informatie:

Afvalscheidingswijzer: https://www.afvalscheidingswijzer.nl/
Blik en ander metaal:
https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/welk-afval-waar/blikken-en-ander-metaal/
FSC certificering: http://www.fsc.nl/nl-nl/fsc/waarom-fsc
Afvalfondsverpakkingen: https://afvalfondsverpakkingen.nl/

Bijlsma Quality Petfood (BiQfood) is de overkoepelende onderneming welke handelt in natuurlijke en biologische diervoeding onder naam en logo BF® Petfood. De biologische producten bevatten tevens de merknaam Biofood® Bekijk hier onze Algemene verkoopvoorwaarden.
Deutch
Frans
English
Nederland
Nederlands
Nederlands
Tel.: 0031 (0) 512541920 info@biofooddiervoeding.nl winkels login certificaat zoeken